Cần cẩu Tadano 2,6 tấn [TM-ZE260]

So Sánh

Mô tả

Cần cẩu Tadano 2,6 tấn dài 3 khúc, 4 khúc, 5 khúc, 6 khúc

TM-ZE260 series
TM-ZE266M/266MH 2,630kg x 1.5m 3.23m – 12.80m TM-ZE266MMH_S_G.pdf
(292KB)
TM-ZE290_260_MMH_B_G.pdf
(6.51MB)
TM-ZE265M/265MH 2,630kg x 1.5m 3.13m – 10.80m TM-ZE265MMH_S_G.pdf
(280KB)
TM-ZE290_260_MMH_B_G.pdf
(6.51MB)
TM-ZE264M/264MH 2,630kg x 1.6m 2.87m – 8.60m TM-ZE264MMH_S_G.pdf
(285KB)
TM-ZE290_260_MMH_B_G.pdf
(6.51MB)
TM-ZE263M/263MH 2,630kg x 1.6m 2.85m – 6.60m TM-ZE263MMH_S_G.pdf
(272KB)
TM-ZE290_260_MMH_B_G.pdf
(6.51MB)

CẦN CẨU TM-ZE263M

Nâng được: 2,630 kg ở 1.6 m

Số khúc: 4

 

Bảng kích thước cần cẩu Tadano ZE263M
bảng kích thước cần cẩu Tadano ZE263M+H
Cần cẩu Tadano 2.6 tấn dài 3 khúc đến 6 khúc TM-ZE260MH, sản xuất tại Nhật Bản

Chia sẻ ngay cho bạn bè

Trả lời