HINO 500 FG

XE TẢI HINO 500 FG

Dòng xe tải HINO 500 FG: FG8JJSB 15.1 tấn, FG-8JPSL 15.1 tấn, FG-8JPSU 15.1 tấn, FG-8JPSH, FG-8JPSB; FG-8JJSC 16 tấn, FG-8JJSN 16 tấn, FG-8JPSC 16 tấn, có độ bền cao, mạnh mẽ

Hotline Hino: 0909 774 649