Kỳ hạn đăng kiểm của xe tải, thời hạn bao lâu đăng kiểm lại?

QUY ĐỊNH MỚI về đăng kiểm áp dụng từ 2023

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6/2023.

Để xem nhanh, mình chia ra làm 2 loại xe tải:

  1. XE TẢI NGUYÊN BẢN, KHÔNG CÓ CẢI TẠO (không phân biệt xe biển số vàng hay biển số trắng)
  2. XE TẢI ĐÃ CẢI TẠO

mình nói trước về xe tải NGUYÊN BẢN – KHÔNG CÓ CẢI TẠO.

bao gồm tất cả các loại xe thùng mui bạt, thùng lửng, thùng kín,t hùng bảo ôn, thùng đông lạnh, thùng tải cẩu, thùng chở gia súc, gia cầm….

  • Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, xe tải các loại, xe tải chuyên dùng đã sản xuất đến 07 năm.
  • Rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm.

Từ ngữ sử dụng trong bài viết: Đời xe được hiểu là năm sản xuất động cơ xe (không phải năm sản xuất thùng xe)

  1. Lần 1: đăng kiểm sử dụng được 2 năm, sau 2 năm mới đăng kiểm lần 2
  2. Lần 2: sau khi đăng kiểm lần 2, thì sẽ 1 năm tiếp theo đăng kiểm 1 lần đến khi xe đủ 7 năm đối với xe tải, xe chuyên dụng thông thường, và đến 12 năm đối với rơ mooc, somi rơ mooc.

Ví dụ: năm nay là 2023, khi mua xe mới có các trường hợp sau:

1./ Xe tải sản xuất năm 2023: thì lần 1 đăng kiểm sử dụng được 2 năm (đến 2025), chu kỳ tới là mỗi năm đăng kiểm 1 lần, được 5 lần tới năm 2030 (lấy đời xe là 2023 + 7 năm = 2030). và từ năm 2031 trở đi là, mỗi 6 tháng đăng kiểm 1 lần, sử dụng đến 20 năm thì còn 3 tháng.

2. / Mua Xe tải sản xuất 2022: thì lần đăng kiểm đầu tiên vẫn sử dụng được 2 năm (đến 2025), chu kỳ tới mỗi năm đăng kiểm 1 lần, được 4 lần tới năm 2029 (lấy đời xe là 2022 + 7 năm = 2029), và từ năm 2030 trở đi là mỗi 6 tháng đăng kiểm 1 lần, sử dụng đến 19 năm thì còn 3 tháng.

ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên.

XE TẢI ĐÃ CẢI TẠO

Xe có cải tạo, thì thời gian đăng kiểm sẽ sớm hơn. Nếu đã có cải tạo, chu kỳ đầu kiên là 1 năm, các chu kỳ kế tiếp là 6 tháng. Vậy xe cải tạo sẽ mất đi 5 lần đăng kiểm được 1 năm so với xe không cải tạo (xe giữ nguyên bản).

Chia sẻ ngay cho bạn bè