HINO 500 FC

CÁC DÒNG XE TẢI HINO 500 FC

Xe tải Hino 500 FC gồm có các dòng:

Động cơ J05E-TE Euro2: Xe Hino 500 FC9JESW, FC9JJSW, FC9JLSW

Động cơ J05E-UA Euro4: Xe hino 500 FC9JETA, FC9JJTA, FC9JLTA, FC9JNTA

Liên hệ xem xe Hino 500 FC: 0909 774 649 hoặc 097 654 2348