Xe Hino 500 FM

XE TẢI HINO 500 FM

Xe 500 FM 3 chân, 2 cầu thật, bền bỉ, mạnh mẽ

  • FM8JN7A-Q SATXI 2018 làm xe Bồn
  • FM8JN7A-R SATXI 2018 làmo xe Ép rác
  • FM8JN7A-R SATXI 2018 làm xe Ép rác (Điều hòa tùy chọn)
  • FM8JN7A-R SATXI 2018 làm xe Ben
  • FM8JW7A-U SATXI 2017 dùng đóng thùng mui bạt, thùng lửng, thùng

kín, thùng bảo ôn, đông lạnh,…

  • FM8JW7A-U SATXI 2018 dùng Gắn cẩu

Liên hệ Hino: 0909 774 649 | 098 654 2348 để được giá tốt